Contacta amb la fundació:

Transparència

ACTUALITZAT 31-12-2018

  EXERCICI 2.018    EJERCICIO 2.018
  TRANSPARÈNCIA – ESTAT COMPTES    TRANSPARÉNCIA TOTAL – ESTADO CUENTAS
INGRESSOS    50.976,47 € INGRESOS    50.976,47 €
Donatius i Activitats              43.476,38 € Donativos y Actividades                43.476,38 €
Donatius             38.989,00 €Donativos               38.989,00 €
Activitats               4.487,38 €Actividadezs                   4.487,38 €
Fiança Paypal                            0,09 € Fianza Paypal                            0,09 €
Dotació Inicial Fundadors                7.500,00 € Dotación Inicial Fundadores                    7.500,00 €
DESPESES –   2.826,67 € GASTOS –     2.826,67 €
Comissió web–                   387,41 €Comisión web–                     387,41 €
Comissió Paypal–                         1,20 €Comisión Paypal–                         1,20 €
Comissió BBVA–                       58,43 €Comisión BBVA–                       58,43 €
Pagament loteria LAGROSSA–                   298,00 €Pago loteria LAGROSSA–                     298,00 €
Pagament samarretes–               1.391,50 €Pago camisetas–                 1.391,50 €
Pagament pancarta+estovalles+bandera–                   266,20 €Pago pancarta+matel+bandera–                     266,20 €
Pagament segell Fundació–                       37,43 €Pago sello Fundación–                       37,43 €
Pagament Fyers–                   386,50 €Pago Fyers–                     386,50 €
TESORERIA    48.149,80 € TESORERIA    48.149,80 €

 

 

 

 

info@curamsd.org – Tel. 675 907 204

 

La Fundació MSD – Dèficit Múltiple de Sulfactasa té com objectiu promoure i donar suport als avenços en la investigació científica de la malaltia MSD.

Ajuda’ns a fer-ho possible!