Avís legal i política de privacitat

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT WEB

A l'efecte de l'article 10 de la Llei 34/2002, d' 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s'informa a l'usuari que el titular de la pàgina web és la Fundació MSD – dèficit múltiple Sulfactasa (d'ara endavant , Fundació MSD), amb domicili social al carrer Sant Marc, 116 de terrassa (08224), amb NIF núm. G67305821, amb correu electrònic info@curamsd.org, i que està inscrit en el registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 9999, a partir de 24/11/2018.

Protecció de dades 

Per a la utilització de determinats serveis, l'usuari ha de comunicar les dades de caràcter personal. La Fundació MSD ha d'informar a l'usuari de cadascun dels tractaments de dades que es duen a terme d'acord amb els articles 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, complint així amb les obligacions d'informació i consentiment Respectivament. La FUNDACIÓ MSD és responsable del tractament d'aquestes dades. Per exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel • lació i oposició, haurà de dirigir una carta acompanyada d'una còpia del DNI a la FUNDACIÓ MSD (carrer Sant Marc, 116 – 08224 terrassa), o bé enviar un correu electrònic a info@curamsd.org.

Així mateix, l'informem, pel que fa a la subscripció al newsMSD, que, d'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, d' 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a Rebre comunicacions comercials mitjançant l'enviament d'un correu electrònic amb l'assumpte "Low newsMSD" a l'adreça info@curamsd.org.

Ús i servei de la pàgina web

L'usuari pot triar en quina llengua (català, castellà o anglès) vol accedir als continguts de la web, així com a la gestió de tots els serveis que s'ofereixin.

L'usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web i dels serveis accessibles, i a no utilitzar els serveis o la informació que estiguin continguts per desenvolupar activitats contraries a les lleis, a la moral i als bons costums, així com a l'ordre públic. i, en general, fer-ne ús conforme al present avís legal.

La FUNDACIÓ MSD podrà interrompre temporalment o definitivament, a la seva discreció, l'accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol servei o de tots aquells prestats, en qualsevol moment i sense avís previ.

Drets de propietat intel·lectual

La FUNDACIÓ MSD posseeix els drets de propietat intel·lectual i industrial de tots els continguts d'aquest lloc web. En tot cas, la FUNDACIÓ MSD disposa de la corresponent autorització per donar l'ús que cregui convenient als seus continguts.

 La reproducció, excepte per a ús privat, està estrictament prohibit posar a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d'explotació de tots els continguts d'aquest lloc web o d'un partit, així com del seu disseny. Aquests actes d'explotació només podran realitzar-se mitjançant l'autorització expressa de la FUNDACIÓ MSD i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de la FUNDACIÓ MSD dels citats drets de propietat intel·lectual.

Limitacions de responsabilitat

La FUNDACIÓ MSD no garanteix a l'usuari la disponibilitat, accés o continuïtat en la connexió a la pàgina web i en el subministrament d'informació o qualsevol dels diferents serveis que s'ofereixin. En conseqüència, la FUNDACIÓ MSD i qualsevol possible proveïdor de continguts no es fa responsable de possibles interrupcions en el servei, retards, mal funcionament i, en general, les molèsties que tingui el seu origen en causes alienes al control de la La FUNDACIÓ MSD o els proveïdors, o prové d'un acte fraudulent o negligent de l'usuari o de força major. La FUNDACIÓ MSD tampoc garanteix la utilitat, obtenció de resultats o infal·libilitat de tots els continguts facilitats a través del lloc web, que en tot cas són orientatius i informatius. La informació citada s'ha obtingut a partir de fonts considerades raonablement fiables, però no ha de ser presumptable infal·lible i s'ha de contrastar, si s'escau, amb altres fonts abans d'adoptar qualsevol estat d'opinió o decisió per part de l'usuari. Totes les opinions, mesures o accions d'inversió o de qualsevol altre tipus que l'usuari adopti, faran al seu propi risc.

La FUNDACIÓ MSD no assumeix cap responsabilitat derivada de l'ús que l'usuari fa dels continguts del lloc web, i es reserva el dret a modificar, reemplaçar, actualitzar, renovar, impedir l'accés, interrompre, bloquejar, suspendre temporalment o Anul·lar definitivament qualsevol servei, subministrament d'informació o qualsevol altre contingut, tant en relació a un determinat usuari com en general.

Llevat que s'indiqui expressament el contrari en cada cas, la FUNDACIÓ MSD no intervé, participa o assumeix cap garantia en relació amb els serveis o productes oferts pels venedors aliens a l'accés mitjançant enllaços publicitaris.